Vi lagrer ditt navn og telefonnummer for å kunne ringe deg opp igjen. Dataene slettes fra våre systemer automatisk etter 90 dager.