Tone har mange års erfaring som trafikklærer både på tunge kjøretøy og på lette kjøretøy. Hun er ekstremt tålmodig og er opptatt av å gjøre det beste for elevene sine. Hun elsker den varierte hverdagen med å veksle mellom å undervise i de ulike førerkortklassene. Hun brenner for tilhengeropplæring og blir av og til ekstremt engasjert under lastesikringskursene sine. I tillegg til å undervise i klassene B og BE, underviser hun fremdeles i de tunge førerkortklassene. Kanskje ser du henne langs veien i en minibuss eller et stort vogntog?