Sikkerhetskontroll klasse B
SpørsmålSvar
Kort 1Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan dra?Se pkt 8 i vognkortet
Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger?Veggrep på forhjul kan bli dårligere, dårligere kursstabilitet, lengre bremselengde, blendingsfare
Kort 2Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå?Se pkt 8 i vognkortet
Hvilke ulemper kan du oppleve hvis du har for tung last i bilen?Dårligere kjøreegenskaper, lengre bremselengde, blendingsfare
Kort 3Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren bak denne bilen ha når fører har førerkort klasse B?Se pkt 8 i vognkortet og førerkortforskriften
Hvilken konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt totalvekt?Ulovlig, dårligere veggrep på forhjul, dårligere kursstabilitet, blendingsfare ved for stor aktuell vekt
Kort 4Kontroller dekk og felg for skaderVisuell kontroll
Hvilken skader er mest vanlig?Rifter/sår på dekksidene, bulk i felgkant.
Kort 5Kontroller dekkslitasjen på begge forhjulVisuell kontroll
Hva kan slitasjen fortelle deg?Forstilling, luftrykk
Kort 6Kontroller mønsterdybden på begge fordekkVisuell kontroll, eventuell bruk dybdemåler
Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde?Dårlig veggrep, vannplaning
Kort 7Finn fram refleksvesten!Utføres
Hvor vil du plassere varseltrekanten om det blir aktuelt å sette den ut?Godt synelig. Utenfor tettbygde strøk 150m. Innenfor tettbygd strøk, vurder.
Kort 8Hva er riktig luftrykk i forhjulene på denne bilen?Se i instruksjonshåndbok, spesielt merke i dør eller tanklokk
Kontroller at luftrykket er riktig i forhjuleneVisuell eller ved bruk av luft-trykkmåler
Kort 9Kontroller om begge forhjulene på denne bilen har nok mønsterdybdeVisuell kontroll, eventuelt dybdemåler
Hva er kravet til mønsterdybde på vinter- og sommerdekk?Målt på mest slitte sted: Vinterdekk 3mm og sommerdekk 1,6mm
Kort 10Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?Se i vognkortet
Kontroller at forhjulene på denne bilen har riktig dimensjonVisuell kontroll
Kort 11Hvor stor bæreevene må dekkene på denne bilen ha?Se vognkort
Kontroller at bakdekkene har riktig bæreevneVisuell kontroll
Kort 12Kontroller at alle bremselysene virkerVisuell kontroll. Utføres med pinne på bremsen eller ved å speile bilen bak
Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke virker?Nei, finn feilen (sikring eller pære)
Kort 13Kontroller at tåkebaklyset virkerSlå på lysene, visuell kontroll
Hvilken ulemper kan det ha om tåkebaklyset brukes feil?Sterkt blendene, særlig i tett og saktegående kø
Kort 14Kontroller at nærlyset virker og er riktig justertUtfør kontrollen
Kort 15Kontroller at parkeringlys, baklys og skiltlys virkerSlå på lysene, visuell kontroll
I hvilke situasjoner er det viktig at parkingslyset er i orden?Parkering i mørke uten andre lyskilder
Kort 16Kontroller at bremsekraftforsterkeren virkerUtfør kontrollen
Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterkeren ikke virker?Normalt ikke forsvarlig, nedsatt bremseeffekt, tung pedal osv.
Kort 17Kontroller pedalvandring og ta en trykkprøve på bremsenTrå inn bremsen så langt som mulig i ca 5 sek. Pedalen skal ikke gi etter, viss så kan det være lekkasje. Skal tåle et trykk på 100 kg.
Kort 18Kontroller bremsevæskenivåetVisuell kontroll
Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt?Slitte bremseklosser, oppsøk verksted, ikke etterfyll væske.
Kort 19Kontroller om bremse har skjevtrekkOppbremsing fra ca. 30km/t med løst rattgrep
Hva kan være årsaken til skjevtrekk?Feil ved bremsene
Kort 20Kontroller at varsellampa for tokrets bremsesystemet virkerIdentifisere varsellampa, få den til å lyse og å slukke
Hva vil du gjøre hvis lampa begynner å lyse under kjøring?Stanse, finne eventuell årsak. Kontrollere om bremsene virker
Kort 21Kontroller at varsellampa for ABS-bremsene virkerIdentifiser lampen, få den til å lyse og slukke
Er det forsvarlig å kjøre videre dersom varsellampa begynner å lyse under kjøring?Ja, men feilen bør rettes
Kort 22Kontroller at styringen er i ordenRattutslag til begge sider, selvoppretting, ulyder, retningsstabilitet
Hva kan være årsaken til at bilen drar til en av sidene?Feil på forstilling, ulikt lufttrykk
Kort 23Kontroller at servostyringen virkerStart motor med rattbevegelse, kjenne at styringen går lett
Er det forsvarlig å kjøre hvis servostyringen ikke virker?Ja, men tung styring gir andre egenskaper
Kort 24Kontroller at vinduspusseren virker som den skalPrøv alle trinn
Hva kontroller du på pusserbladene?Slitasje, sår, løs gummi, striper på ruta
Kort 25Still inn varmeapparatet slik at is og dogg på frontruta fjernes så effektiv som muligUtføres
Still inn varmeapparatat slik du vil ha det under kjøringUtføres
Kort 26Vis hvordan du vil fjerne dogg fra bakrutaUtføres
Vis hvordan du vil fjerne dogg og is fra speileneUtføres
Kort 27Kontroller om bilen er retningsstabilI fart, ca 30km/t med løst rattgrep
Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene?Feil lufttrykk i forhjul, feil i forstilling
Kort 28Kontroller at batteriet sitter fastUtføres
Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?Syresøl, kortslutning
Kort 29Kontroller at lydhornet virkerUtføres
Kontroller at lyshornet virkerUtføres
Kort 30Kontroller at vindusspyleren virkerUtføres
Vis påfyllingsted for spylervæskeUtføres
Kort 31Kontroller alle bilbelteneVisuell kontroll; slitasjer, skader, funskjonskontroll lås/ruller
Hva er risikoen ved å bruke bilbelter med slappe ruller?Beltet vil ligge løst, strammer ikke god nok ved sammenstøt
Kort 32Finn fram og monter varseltrekantenUtføres
Hvor langt fra bilen bør du gå før du setter den opp?Utenfor tettbygd strøk 150m, tettbygd strøk vurder svaret
Kort 33Sett på nødsignallysetUtføres
Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødsignallet?Fjern eller nærlys vil minske effekten av nødsignallyset
Kort 34Kontroller at varsellampen for kollisjonsputen virkerUtføres
Hva det noen betydning hvilke passasjerer du plasserer i forsetet når bilen har kollisjonsputer?Barn og kortvokste kan skades ved utløsning
Kort 35Kontroller motoroljenivåUtføres
Vis påfyllingstedet for motoroljeUtføres