Opplæringsforløpet i klasse B kode 96 og BE er delt opp i 4 trinn med 7 obligatoriske timer* som må gjennomføres ved en trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn1: Trafikalt grunnkurs
Blir dekket gjennom opplæring for førerrett i klasse B.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen og henger rent kjøreteknisk, samt forstå behovet for sikkerhetskontroll og lastesikring. Trinnet avsluttes med 1 undervisningstime obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3: Trafikal opplæring
Hovedmål i trinn 3 går ut på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet avsluttes med 1 undervisningstime obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinnet inneholder sikkerhetskurs på vei 3 undervisningstimer og kurs i sikring og merking av last 2 undervisningstimer.

 

Førerrett for klasse B kode 96 blir utstedt ved fullført obligatorisk opplæring uten å gjennomføre en praktisk førerprøve. B kode 96 gir derimot en begrensning i førerkortet, da man har bare lov til å kjøre bil og henger med tillatt totalvekt opp til 4250 kg.

Klasse BE blir utsted ved fullført obligatorisk opplæring og bestått praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen. Prøven starter med tilkopling og daglig kontroll av tilhenger og en sikkerhetskontrolloppgave. Så blir det en kjørertur under varierte vei- og trafikkforhold og rygging med hengeren. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven.

Ved å inneha førerrett for klasse BE har man lov til å kjøre bil og henger med en tillatt totalvekt opp til 7000 kg.