Dette skal sjekkes etter at du har koblet på tilhengeren
LysMarkeringslys, blinklys, bremselys og skiltlys.
DekkVisuell kontroll av lufttrykk, mønsterdybde og at dekkene er frie for rifter/kuttskader.
LastSjekk at lasten er forsvarlig sikret.
KarosseriSjekk at tilhengeren er hel og i forskriftsmessig stand.
BremserKontroller tilhengerens parkeringsbrems og påløpsbrems.
Spørsmål om tilhenger
SpørsmålSvar
Kontroller at dekkene har riktig dimensjon og bæreevneFinn fram vognkortet og sjekk at dimmensjonene stemmer med tallene angitt i pkt 12 i hengerens vognkort.
Kontroller lufttrykk og skader på dekkeneGå en runde og sjekk at dekkene er frie for skader og/eller rifter. Spark i dekkene for å sjekke om et av dekkene kan være punktert.
Kontroller mønsterdybde på dekkeneDet er krav om minimum 1,6 mm mønsterdybde på sommerdekk og minimum 3 mm mønsterdybde på vinterdekk.
Kontroller kraftforbindelsen mellom bil og tilhenger, og gjør rede for hva du kontrollererSjekk at tilhengeren sitter godt festet på tilhengerfestet. Sjekk sikkerhetlenke, strømkabel, at belgen er hel og fin, alle bolter sitter fast, at tilkoblingsvarsler har slått ut.
Kontroller sikkerhetswireSjekk at wiren er hel og uten skader. Den skal være festet til tilhengerens parkeringsbrems og bilens hengerfeste.
Kontroller strømkabelenSjekk at ledningen er hel og ikke ligger å subber i bakken.
Sjekk at parkeringsbremsen fungererSett på p-brems og prøv å kjøre fremover med bilen, tilhengeren skal stå i ro.
Prøvekjøre og sjekk at tilhengerens bremser virkerKjør i ca 15 km/t og brems. Øk bremsetrykket før stopp og kjenn om tilhengeren "holder igjen".
Hva er kravet til utsikt bakover i speilene?Synsfelt på venstre side skal være i en bredde på minst 2,5 meter på en avstand på 10 meter bakenfor speil, og så videre langt bakover øyet rekker. Synsfeltet på høyre side skal være i en bredde på minst 2 meter på en avstand bakenfor speil og så videre så langt øyet rekker.
Gjør rede for om kravene til speilene på dette vogntoget oppfyller kravene til sikt.Dersom hengeren ikke er bredere enn bilen, oppfyller vogntoget kravet til sikt og du kan se i forhold til de angitte krav for speil.
Hvilke regler gjelder for bruk av refleks på tilhenger?Det skal være hvit refleks nederst på begge sider foran på hengeren. Bak skal det være to røde trekanter som er godt synlige for trafikanter bak.
Hvilke krefter skal lastesikringen tåle?Hele lastens vekt framover, halve lastens vekt til siden og bakover.
Nevn tre lastesikringsmetoderLåsing, blokkering og surring
Er det lov å kjøre med last som stikker utenfor sidene på hengeren?Det er lov å kjøre med last utenfor hengeren. Last kan strekke seg inntil 15 cm utenfor sidnene på hengeren. Pass på at maks bredde ikke overstiger 255 cm.
Hvor tung henger kan denne bilen trekke?Sjekk punkt 8 i bilens vognkort.
Hvor stor vekt kan hvile på tilhengerfeste?Sjekk punkt 8 i bilen og tilhengerens vognkort.
Hvilken vekt kan vi laste tilhengeren med?Sjekk punkt 8 i tilhengerens vognkort.
Gjør rede for konsekvensene ved å kjøre med for tung tilhenger!Det er ulovlig, kan få straffereaksjon ved kontroll, kan få dårligere kjøreegenskaper, lengre bremselengde, overbelastning av dekk, skade på tilhengeren
Hvilken risiko finnes det ved en feillastet henger?Risikoen ved feillastet henger kan være at kjøreegenskapene endres drastisk, vogntoget kan bli direkte farlig å kjøre.
Hva er optimalt kuletrykk? 50 – 75 kg, avhengig av biltype og henger. Se i vognkort på bil og henger punkt 8.
Kjør på vekta og gjør rede for den aktuelle vekten på hengerenKjør på vekta på trafikkstasjonen og sjekk at den aktuelle vekten ikke overstiger det som er angitt i både bil og henger vognkort. Hvor mye av den aktuelle vekten er nyttelast?
Hva er den øverste fartsgrensen du har lov å kjøre når du kjører med henger?Øverste fartsgrense er 80 km/t for tilhenger med brems og uten brems. Tilhengeren kan også ha tempo 100-godkjenning, som er en ordning for spesiell godkjenning av enkelte tilhengere som kan kjøre i opptil 100 km/t.
Hvilke krav gjelder for sikring av veigrep på tilhenger på vinterføre?Samme regler som for personbil. Om nødvendig, vinterdekk med eller uten pigg eller kjetting. Det viktigste er å redusere farten og planlegge kjøringen. Unngå stopp i bakker o.l.