De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer. Kurset består av teori i klasserom, førstehjelpskurs og kurset trafikant i mørket (mørkekjøring). Etter endt kurs får man utstedt kursbevis som gir rett til å øvelseskjøre på norske veier.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Her er det litt inviduelt hvor mye du trenger utenom den obligatoriske trinnvurderingen. Har du kjørt mye hjemme vil kanskje mye være på plass allerede. Hvis du ikke har mye erfaring vil du kanskje trenge flere timer på trinn to. Det er viktig å mestre trinn 2 før du går videre til trinn 3. Det er også deilig å ikke tenke på hvordan man utfører en bakkestart når man starter på trinn 3, slik at du kan konsentrere deg om trafikkbildet og nyinnlæring på trinn 3. Trinnet avsluttes med 1 undervisningstime med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3: Trafikal del
Hovedmål i trinn 3 går ut på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Her jobber vi med det trafikale og mer det som skjer utenfor bilen. Her jobbes det med vikeplikt, lyskryss, rundkjøringer, landeveiskjøring, bykjøring, motorvei. Har du lagt et godt grunnlag på trinn 2 så vil du få en bratt læringskurve på trinn 3. Trinn 3 inneholder de obligatoriske elementene sikkerhetskurs på bane (4 undervisningstimer) og avsluttes med 1 undervisningstime med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinnet inneholder sikkerhetskurs på vei (13 obligatoriske undervisningstimer). Kurset er delt inn i 4 deler. Del 1 er teori i klasserom om bilkjøringens risiko, del 2 er kjøring i landeveismiljø, del 3 er planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø og tilslutt del 4 som er teori i klasserom med refleksjon og oppsummering.

Når du er ferdig med trinn 4 skal du være klar til å kunne gjennomføre førerprøven.