Søknad om førerkort må gjøres elektronisk på www.vegvesen.no. Teorieksamen eller førerprøve kan ikke avlegges på Trafikkstasjonen før søknaden er sendt inn og sjekket mot vandel hos politiet. Dette tar vanligvis et par dager.