Når kan jeg ta kurset trafikant i mørket?

Vi anbefaler deg å ta kurset så tidlig som mulig i opplæringen. 

  • Tar du trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført kurset trafikant i mørket, er beviset kun gyldig i tiden 16. mars - 31. oktober.
  • For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november - 15. mars må du gjennomføre kurset trafikant i mørket først.

Når du har gjennomført mørkekjøringen, får du tilsendt et nytt bevis fra Statens vegvesen som gjelder hele året. Du kan også finne beviset på Din side

På kurset trafikant i mørket, lærer du om

  • årsakssammenhenger ved ulykker i mørket
  • vurdering av risiko
  • rett lysbruk og atferd ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket

 

Informasjonen er hentet fra www.vegvesen.no